TOREN S.A. działa na dynamicznie rozwijających się, a jednocześnie powiązanych ze sobą ściśle segmentach rynku – odnawialnych źródeł energii, termicznego zagospodarowania odpadów oraz biopaliw trzeciej generacji.

Oferujemy nasze usługi w obszarach:
* pirolizy odpadów (gumowych oraz tworzyw sztucznych)
* przetwarzania węgla pirolitycznego oraz oleju pirolitycznego, w wartościowe produkty rynkowe
* efektywnego przetwarzania odpadów organicznych /osady ściekowe, biomasa odpadowa (np. z oczyszczania terenów zielonych), odpadów poprodukcyjnych (np. browary, gorzelnie, papiernie),
* zgazowania i oczyszczania syngazu (własne rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym)
* kogeneracji w oparciu o syngaz, biogaz, gaz ziemny, gaz pirolityczny
* toryfikacji biomasy


Go to Top