Projektowanie

 


Doświadczenie projektowe pozwala nam swobodnie obracać się w obszarze wielu wymagających technologicznie branż. Jako doświadczony zespół ekspertów oferujemy

* projekty budowlane, (w tym wszystkie niezbędne projekty branżowe)
* projekty wykonawcze (w tym wszystkie niezbędne projekty branżowe)
* kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (na potrzeby obsługi procesu przetargowego)
* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
* zarządzanie procesem projektowym („project management”)
* badania geotechniczne
* mapy do celów projektowych, podziały geodezyjne
* uzgodnienia branżowe (warunki techniczne przyłączy do mediów)
* uzgodnienia ZUD
* obsługa procesu administracyjnego postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę


Go to Top