Dokumentacja środowiskowa

 


Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko stanowi zazwyczaj niezbędny krok na drodze do jej realizacji. Proces uzyskania pozytywnej decyzji „środowiskowej” wymaga odpowiedniej wiedzy, ale także doświadczenia w procedowaniu tego procesu. Wielorakie doświadczenie pozwala nam zaoferować skuteczność naszych prac oraz efektywny czas realizacji obsługiwanych przez nas procesów.

W ramach uzgodnień „środowiskowych” oferujemy:
* raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
* pozwolenia zintegrowane
* obsługa postępowań administracyjnych w sprawie ocen oddziaływania na środowisko


Go to Top