TOREN SPÓŁKA AKCYJNA została powołana we wrześniu 2011 roku. Od początku akcjonariusze Spółki oraz jej pracownicy i współpracownicy wykorzystywali swoją wiedzę i zdobyte wcześniej doświadczenie zawodowe tworząc firmę inżynierską zajmującą się nowatorskimi na polskim rynku rozwiązaniami, w tym w szczególności wdrażaniem modelu Biogazownia 2.0, obejmującej – oprócz standardowej technologii biogazowni rolniczej – innowacyjne technologie: hydrolizy ciśnieniowo-temperaturowej z dezintegracją dla przetwarzania biomasy odpadowej na substrat do biogazowni (HCT-D) oraz oczyszczania biogazu do biometanu.

TOREN SA oferuje swoje usługi inżynierskie, w tym doradztwo i analizy wstępne, projektowanie, realizacja inwestycji w systemie „pod klucz”, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, nadzór nad eksploatacją, w następujących obszarach tematycznych:
* biogazownie rolnicze w modelu Biogazownia 2.0,
* hydrotermiczne i termiczne przetwarzanie biomasy, odpadów komunalnych, w tym osadów ściekowych, na stałe biopaliwa, substraty do biogazowni, a także nawozy i „ulepszacze” gleby,
* zgazowanie stałych paliw i biopaliw wraz z oczyszczaniem syngazu,
* układy kogeneracyjne i trigeneracyjne,
* piroliza odpadów gumowych oraz przetwarzanie jej produktów (węgla/sadzy i oleju) w produkty rynkowe,

 


Go to Top