Spółka TOREN uzyskała do tej pory paten na wynalazek pod tytułem Sposób chłodzenia i oczyszczania syngazu.


Firma w okresie 2013-2016 opracowała na swoje potrzeby oraz na zlecenie klientów następujące zgłoszenia patentowe:

 • Sposób karbonizacji sypkich i pylistych materiałów węglowych. UPRP potwierdził po zbadaniu stanu techniki, że nie ma przeszkód i patent zostanie udzielony.
 • Sposób obróbki gazu olejowego. UPRP potwierdził po zbadaniu stanu techniki, że nie ma przeszkód i patent zostanie udzielony.
 • Sposób quasi-ciągłej pirolizy odpadów gumowych. UPRP potwierdził po zbadaniu stanu techniki, że nie ma przeszkód i patent zostanie udzielony.
 • Sposób hydrotermicznego uwęglania odpadów organicznych.

Spółka zajmuje się następującymi technologiami:

 • Technologia odzysku odpadów gumowych
  TOREN we współpracy z EKOPROD Sp. z o.o. w Bytomiu w latach 2013-15 opracował nową, innowacyjną technologię odzysku odpadów gumowych, dla której został współautorem 3 zgłoszeń patentowych w UP RP (P.412910, P.412911 oraz P.412912 z 25.06.2015).
  Przy wsparciu TOREN instalacja z tą technologią uzyskała decyzję środowiskową Prezydenta Bytomia (ZEC.6220.36.2014 z dnia 19.03.2015) oraz pozwolenie na budowę Prezydenta Bytomia (AAB.6740.719.2015 z dnia 18.12.2015).
  Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze w Bytomiu na terenie inwestycji (niwelacja terenu, utwardzenie dróg i chodników, ogrodzenie, gromadzenie surowca itp.).
 • Technologia oczyszczania syngazu powstającego w procesie zgazowania biomasy
  TOREN w 2013 zainteresował się tym trudnym problemem. Opracował własne, innowacyjne rozwiązanie technologiczne z wykorzystaniem procesu toryfikacji chroniona zgłoszeniem patentowym do UP RP (P.407933 z 17.04.2014). Próbuje zainteresować tym rozwiązaniem dostawców instalacji zgazowania biomasy – jak dotąd bezskutecznie.
 • Technologie toryfikacji i wolnej pirolizy biomasy
  TOREN już w 2011 zainteresował się toryfikacją, ale zainteresowanie energetyki współspalaniem biomasy i węgla zaczęło spadać, co dotknęło również toryfikacji.
  Temat wrócił w 2015 w powiązaniu z technologią wolnej pirolizy biomasy, gdy w TOREN została opracowana koncepcja powiązania procesów toryfikacji i wolnej pirolizy biomasy. W przygotowaniu jest zgłoszenie patentowe dla ochrony tej koncepcji.
 • Hydroliza termiczna biomasy odpadowej
  W 2016 TOREN zainteresował się tą tematyką w związku z możliwością wykorzystania takiej biomasy jak słoma, siano czy odpady zielone jako atrakcyjnego substratu do biogazowni rolniczych. Opracował koncepcję własnej, innowacyjnej technologii, której ochrona patentowa jest aktualnie w przygotowaniu.

 


Go to Top