TOREN S.A. przekazał zainteresowanym partnerom informacje na temat swojego projektu Biogazownia 2.0, który jest, między innymi, ukierunkowany na produkcję czystego i odnawialnego CO2, w biogazowniach rolniczych.

Dostępność czystego bio-CO2 w systemie rozproszonym jest szczególnie interesująca. Tym bardziej, że Biogazownia 2.0 o projektowanej mocy elektrycznej 1 MW mogłaby dostarczyć ok. 3.500 Mg odnawialnego CO2 rocznie.Go to Top