Analizy, audyty, due dilligence

 


Czas poświęcony na rzetelną analizę, audyt projektu, to czas jego doskonalenia. Przeważnie pozwala on uniknąć podjęcia nietrafionych inwestycji. Po wypracowaniu wstępnej koncepcji technicznej przedsięwzięcia można przeprowadzić jego szczegółową analizę formalno-prawną oraz „środowiskową”. Na tej podstawie powstaje studium programowo-przestrzenne.

Ten wstępny zakres analiz zostaje następnie uzupełniony o całe spektrum informacji finansowych, co w efekcie pozwala przygotować studium wykonalności. Studium to stanowi podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

Nowe przedsięwzięcie często stanowi rozwinięcie już działających rozwiązań. Analiza “due dilligence” pozwala ocenić wszystkie aspekty techniczne, prawne i finansowe istniejącego rozwiązania, wpływające na planowane działania.

W ramach naszych usług oferujemy wykonanie:
* studium programowo-przestrzennego
* studium wykonalności
* due dilligence
* oceny efektywności inwestycji (biznes planu)


Go to Top