Koncepcje techniczne i finansowe

 


Wstępna analiza potrzeb, stanu aktualnego stosowanej technologii, możliwości finansowych oraz oczekiwanych efektów pozwala rozpocząć pracę nad modelem koncepcji technicznej. Na tym etapie przeprowadzana jest analiza wariantowa dostępnych technologii, ich przydatności w konkretnej sytuacji. Uzupełnienie części technicznej stanowi wstępny model kosztów. Przedstawienie kilku wariantów możliwych rozwiązań pozwala lepiej obrać kierunek dalszych prac nad projektem.

Prace koncepcyjne obejmują między innymi:
* koncepcje techniczne
* dobór optymalnych rozwiązań technologicznych
* analiza wariantowa dostępnych rozwiązań wraz z analizą kosztów i przychodów (analizą finansową)


Go to Top