Obsługa inwestycji

 


Dla wielu Klientów podejmujących wysiłek inwestycyjny barierą jest znajomość zagadnień związanych z przeprowadzeniem całego procesu. Nie jest on trywialny i musi uwzględnić wiele działań, które obejmują między innymi:

* nadzór autorski
* funkcję inspektora nadzoru
* przygotowanie instrukcji: rozruchowych, ruchowych, stanowiskowych, bezpieczeństwa itp.
* rozruchy mechaniczne i technologiczne
* szkolenie załogi
* przeprowadzenie testu gwarancyjnego
* odbiory końcowe
* uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
* uzyskanie wymaganych koncesji
* obsługa w okresie gwarancji

W ramach pełnienia funkcji inwestora zastępczego oferujemy ponadto pełną obsługę, począwszy od negocjacji kontraktowych, poprzez przygotowanie i kontrolę finansową zawieranych umów, koordynację prac projektowych, kompletację dostaw, nadzór nad budową.


Go to Top