Zaznacz stronę

Wyzwania

Dla biogazowni podstawowe znaczenie ma zaopatrzenie w surowiec.  Istotnym kryterium jest mały promień zaopatrzenia. To jednak nie eliminuje wielu zagrożeń:

 • uzależnienie od lokalnych cen substratów,
 • brak długoterminowych umów z rolnikami,
 • lokalni dostawcy mogą upaść lub zmienić profil produkcji,
 • susza lub powódź obniża potencjał surowcowy,
 • choroby zwierząt i upraw,
 • lokalizacja biogazowni biometanowej wymaga przyłącza do sieci gazowej, gdzie główną barierę stanowią koszty inwestycyjne,
 • jako rozwiązanie oferujemy rezygnacja z przyłącza i skraplanie biometanu (bio-LNG) lub jego sprężanie (bio-CNG)

Kluczowe aspekty

logistyka surowca,

wypracowanie optymalnych wymagań lokalizacyjnych dla biogazowni i biogazowni biometanowych,

dobór rodzaju surowców (tylko niektóre spełniają kryteria wysokiej efektywności dla biogazowni biometanowych,

adekwatne rozwiązania techniczne i organizacyjne,

wzorowe relacje z lokalnym samorządem i społecznością

 

Portfolio

Ważniejsze opracowania i projekty w obszarze technologii biogazu i biometanu

Enea Wytwarzanie

 1. Analiza kierunków zmian funkcjonowania dla biogazowni Gorzesław
 2. Opracowanie analizy oraz programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do modernizacji elektrociepłowni biogazowej Gorzesław

Orlen Południe

 1. Opracowanie strategii rozbudowy nowej linii biznesowej (biometan) wraz z firmą Piela Business Engineering

Ważniejsze opracowania i projekty w obszarze technologii biogazu z pomiotu drobiowego

DUCTOR

 1. Projekt i pozwolenie na budowę dla biogazowni rolniczej w miejscowości Stary Chwalim o mocy 0,5 MW z wykorzystaniem 100% pomiotu drobiowego
 2. Projekt i pozwolenie na budowę dla biogazowni rolniczej w miejscowości Turowo o mocy 0,5 MW z wykorzystaniem 100% pomiotu drobiowego

Enea Wytwarzanie

 1. Opracowanie rozwiązań technologicznych dla biogazowej Gorzesław z wykorzystaniem powyżej 50% pomiotu kurzego w oparci o rozwiązanie niemiecki.

Adler Agro

 1. Projekt i pozwolenie na budowę dla biogazowni rolniczej w miejscowości Ryboły o mocy 1,4 MW. Budowa biogazowni wraz firmą Biogas-Tech GmbH

ZEW NIEDZICA S. A.

 1. Analiza substratowa dla biogazowni zlokalizowanej w miejscowości Niedzica

WestWind BIOGAZ

 1. Projekt i pozwolenie na budowę dla biogazowni rolniczej w miejscowości Prószków o mocy 2,0 MW z wykorzystaniem powyżej 50% pomiotu drobiowego
 2. Projekt i pozwolenie na budowę dla biogazowni rolniczej w miejscowości Czaple o mocy 1,1 MW z wykorzystaniem powyżej 50% pomiotu drobiowego

PGNiG

 1. Przygotowanie projektu wykonawczego dla biogazowni z wykorzystaniem powyżej 50% pomiotu drobiowego.