Zaznacz stronę

BIOMETAN

Biogaz wytworzony w biogazowni może być oczyszczony do jakości gazu ziemnego oraz gazu wymiennego albo gazu zamiennego. Gaz wymienny można mieszać z gazem ziemnym w dowolnej proporcji, gdyż posiada te same parametry, co gaz ziemny. Gaz zamienny, może być dodawany tylko w ograniczonej ilości.

Biogazownie, zatłaczające oczyszczony biogaz do sieci gazu ziemnego, znalazły powszechne zastosowanie m.in. w Niemczech, Szwecji, Holandii i Szwajcarii. Stosowane metody oczyszczania to adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA), płuczka wodna, Genosorb, Selexol, płuczka aminowa, separacja membranowa oraz kriogeniczna.

Biogaz a gaz ziemny

Ze względu na wysoką toksyczność i własności korozyjne pierwszym etapem oczyszczania biogazu jest usunięcie siarkowodoru. W zależności od zastosowanego procesu oczyszczania, może być konieczny dodatkowy etap odsiarczania. Aby otrzymać biometan o jakości gazu ziemnego konieczne jest oczyszczenie go z CO2. W ostatnim etapie gaz podlega odoryzacji i dostosowaniu wartości kalorycznej (w zależności od potrzeb może być zwiększana, bądź zmniejszana) do takiej, jaką posiada gaz ziemny w danej sieci, poprzez dodanie LPG lub powietrza.

Porównanie składu biogazu, biometanu oraz gazu ziemnego

Generated by wpDataTables

Ku przyszłości

Produkowanie biometanu wymaga planowania na przyszłość i brania pod uwagę przepisów oraz trendów jakie obowiązują w Polsce oraz na obszarze Unii Europejskie. Przykładowo polityka zrównoważonego rozwoju oraz inne potrzeby stawiają kolejne wyzwania, takie jak wyliczanie śladu węglowego produktu, eliminacja azotu, przetwarzanie nowych rodzajów bioodpadów, sprężanie lub skraplanie biometanu.