O firmie

Firma Toren S.A. została powołana w 2011 r. przez doświadczonych akcjonariuszy.

Pracownicy oraz współpracownicy od samego początku wykorzystują wieloletnią wiedzę oraz doświadczenie praktyczne do tworzenia inżynieryjnej firmy, zajmującej się nowatorskimi dla naszego regionu rozwiązaniami, w szczególności wdrażaniem modelu Biogazownia 2.0, która obejmuje – oprócz standardowej technologii biogazowni rolniczej – innowacyjne technologie: hydrolizy ciśnieniowo-temperaturowej z dezintegracją dla przetwarzania biomasy odpadowej na substrat do biogazowni (HCT-D) oraz oczyszczania biogazu do biometanu.

Jako firma z szerokim wachlarzem doświadczeń oraz zrealizowanych inwestycji zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna i złożona jest budowa rynku biogazu oraz biometanu w Polsce.

Do kluczowych aspektów naszej spółki należą:

– logistyka surowca;
– wypracowanie optymalnej lokalizacji biogazowni oraz biogazowni biometanowych;
– odpowiedni dobór surowców (nie każdy spełnia kryteria wysokiej efektywności dla biogazowni biomentanowej);
– optymalne rozwiązania techniczne i organizacyjne;
– wzorowe relacje z lokalnymi samorządami oraz mieszkańcami.

Dlaczego Toren?

  • Doświadczony zespół
  • Potencjał projektowy, techniczny i finansowy
  • Partnerstwo technoliogiczne z czołowymi dostawcami rozwiązań
  • Portfolio zrealizowane z największymi firmami w kraju
  • Spełnianie wysokich standardów środowiskowych

Oferujemy

Rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju dla klimatu oraz środowiska, a także z wytycznymi RED II

Świadczenie usług w wybranych pod kątem dostaw surowców i możliwości produkcji biometanu lokalizacjach

Obsługę postępowań administracyjnych, w tym: Karty informacji przedsięwzięcia, Warunku zabudowy, Decyzji środowiskowej, Pozwolenia na budowę

Raportowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Projekty budowlane i wykonawcze w pełnym zakresie

Uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę

Kosztorysy inwestoreskie i prezdmiary robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Przygotowanie SIWZ do przetargów

Budowę instalacji “pod klucz” lub nadzór nad realizacją biogazowni jako inwestor zastępczy

Kluczowe aspekty

Jako firma z szerokim wachlarzem doświadczeń oraz zrealizowanych inwestycji zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna i złożona jest budowa rynku biogazu oraz biometanu w Polsce.

Do kluczowych aspektów naszej spółki należą:

logistyka surowca

wypracowanie optymalnej lokalizacji biogazowni oraz biogazowni biometanowych

odpowiedni dobór surowców (nie każdy spełnia kryteria wysokiej efektywności dla biogazowni biomentanowej)

optymalne rozwiązania techniczne i organizacyjne

wzorowe relacje z lokalnymi samorządami oraz mieszkańcami