Biogaz

Biogaz jest przyjaznym dla środowiska, odnawialnym źródłem energii. Powstaje, gdy materia organiczna, taka jak odpady spożywcze lub zwierzęce, jest rozkładana przez mikroorganizmy bez dostępu tlenu, w procesie zwanym fermentacją beztlenową.

Biogaz może być swobodnie wykrzystywany jako zamiennik gazu ziemnego, jeśli tylko zostanie oczyszczony i dostosowany do jego standardów. Wtedy zmieni się w biometan i będzie można wykorzystywać go na przykład przy gotowaniu lub do ogrzewania.

Biogazownia, czyli elektrociepłownia produkująca biogaz, umożliwia ekologiczne zagospodarowanie bioodpadów, tak zwanej biomasy, a następnie ich przetworzenie na energię elektryczną i cieplną. Jest to doskonała alternatywa dla paliw kopalnych (na przykład węgla)

Aby sprostać wymaganiom współczesnego świata, już na pierwszych etapach projektowania instalacji, a później przy jej eksploatacji stosujemy nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne o standardzie nie tylko lokalnym, ale także europejskim.

Biogazownia, czyli elektrociepłownia produkująca biogaz, umożliwia ekologiczne zagospodarowanie bioodpadów, tak zwanej biomasy, a następnie ich przetworzenie na energię elektryczną i cieplną. Jest to doskonała alternatywa dla paliw kopalnych (na przykład węgla)

Aby sprostać wymaganiom współczesnego świata, już na pierwszych etapach projektowania instalacji, a później przy jej eksploatacji stosujemy nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne o standardzie nie tylko lokalnym, ale także europejskim.