BioMETAN

Biometan jest oczyszczoną formą surowego biogazu i może być stosowany jako substytut gazu ziemnego. Jest to jeden z głównych gazów odnawialnych przyszłości i dostępny obecnie w celu dekarbonizacji systemu energetycznego Unii Europejskiej. Jako odnawialne i dyspozycyjne źródło energii, zwiększenie produkcji i wykorzystania biometanu pomaga nie tylko na gruncie lokalnym, ale także w rozwiązaniu kryzysu klimatycznego.

Obecnie biometan wykorzystywany jest jako paliwo do zastosowań końcowych (ogrzewanie, gotowanie, przemysł) lub jako paliwo dla transportu lub do wytwarzania energii elektrycznej. Biometan jest zazwyczaj transportowany i magazynowany przy użyciu istniejącej infrastruktury gazowej, ale równie dobrze może być wykorzystywany do potrzeb w najbliższym otoczeniu.

Obecnie biometan wykorzystywany jest jako paliwo do zastosowań końcowych (ogrzewanie, gotowanie, przemysł) lub jako paliwo dla transportu lub do wytwarzania energii elektrycznej. Biometan jest zazwyczaj transportowany i magazynowany przy użyciu istniejącej infrastruktury gazowej, ale równie dobrze może być wykorzystywany do potrzeb w najbliższym otoczeniu.