Referencje

Ważniejsze opracowania i projekty w obszarze technologii biogazu, biometanu i farm solarnych

Analiza kierunków zmian funkcjonowania dla biogazowni Gorzesław

Opracowanie analizy oraz programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do modernizacji elektrociepłowni biogazowej Gorzesław

Analiza substratowa dla biogazowni zlokalizowanej w miejscowości Niedzica

Opracowanie strategii rozbudowy nowej linii biznesowej (biometan) wraz z firmą Piela Business Engineering

Określenie modelu inwestycyjnego i finansowego oraz przygotowanie projektu wykonawczego dla linii biznesowej biometanu.

Projekt i pozwolenie na budowę dla biogazowni rolniczej w miejscowości Stary Chwalim o mocy 0,5 MW

Projekt i pozwolenie na budowę dla biogazowni rolniczej w miejscowości Turowo o mocy 0,5 MW

Lista referencyjna projektów TOREN S.A

i jego zespołu projektowego

ID Technologia Lokalizacja Moc Koncepcja Projekt Budowa Status
1
Biogaz
Ryboły
1 MW
oddany do użytku
2
Biogaz
Żórawiny
2 MW
oddany do użytku
3
Biogaz
Zalesie
2 MW
oddany do użytku
4
Biogaz
Rzeczyce
1 MW
w budowie
5
Biogaz
Jasło
1 MW
oddany do użytku
6
Biogaz
Borzęciczki
1 MW
oddany do użytku
7
Biogaz
Zachodniopomorskie
2 x 0,5 MW
w realizacji
9
Biogaz
Czapły
1 MW
uzyskano PnB
10
Biogaz
Pruszków
2 MW
uzyskano PnB
11
Biogaz
Dobrzejowice
1,6 MW
uzyskano PnB
12
Biogaz
Niedzica
1 MW
wykonanie analizy
13
Biogaz
Gorzesław
1,6 MW
analiza oraz audyt
14
Gaz ziemny
Inwestor zagraniczny
165 MW
uzyskano PnB
15
Biogaz
Polska
5 x 1 MW
w realizacji
16
Biometan
Polska
4 x 2,5 MW
w realizacji
17
PV
Lubuskie
68 MW
projekt sprzedany
18
PV
Dolnośląskie - inwestor zagraniczny
50 MW
projekt sprzedany
19
PV
Dolnośląskie - inwestor zagraniczny
+60 MW
rozszerzenie koncepcji - w realizacji
19
PV
Runowo
26 MW
w realizacji
20
PV
Opolskie
30 MW
w realizacji
21
PV
Podkarpackie
60 MW
w realizacji